EEVEE render
Workbench + EEVEE a Linear light efekt v Photoshope

Lesná príšera

Kto sa bojí, nech nechodí do lesaTvorba veľmi jendoduchej 3D kompozície a krátkej video animácie vyrenderovanej cez EEVEE render engine. Jeho najsilnejšou stránkou je vysoká rýchlosť renderu i efektívna práca s volumetrickým svetlom. Nevýhody sú pri podobných primitívnych scénach úplne irelevantné. 9 sekundová animácia zložená z 280 obrázkov (30fps) v 4K rozlíšení bola finálna za necelé 2 hodiny na počítači s 6-jadrovým procesorom Intel i7-8700K s grafikou Nvidia GTX1060 z roku 2016. Náhľadová Workbench animácia bez textúr a hĺbky ostrosti trvala iba 27 minút.

Komixový štýl som dosiahol kombináciou beztextúrového Workbench a EEVEE renderu. V Photoshope je skombinovaný cez Linear light a v After Effects cez Classic Color Burn. Obrázky už neobsahujú iné vylepšenia postprocesom.

Z celej scény som okrem samotného nápadu vytvoril iba hlavu príšery a terén s kalužou (Noise texture). Strom, vrece a zombie textúra príšery je z BlenderKitu, statický dym je import hotového OpenVDB modelu a hororový zvuk s animáciou dymu pochádza z RocketStock. Kostra a základ postavy je z Blendswapu ale textúry, príslušenstvo a vylepšenia pochádzajú z mojich predchádzajúcich scén, kde už bol použitý. Z celej tvorby najviac času zabrali časticové efekty (kamene, malé kamienky, poletujúce častice a iskry z dymovnice) a animovanie kamery a svetiel. Detailnejší pohyb postavičky alebo jeho chôdzu som kvôli časovej náročnosti neaplikoval. Výsledok si pozri v krátkom videu v 4K (2160p) rozlíšení.

3D animácia

WKostra postavy pripravená na jednoduchšiu animáciu a importovaný dym v OpenVDBScéna obsahuje 7 rôznych zdrojov svetla
05/2021 Blender 2.92 EEVEE Render Engine 4K animation BlenderKit OpenVDB (Smoke) Mirror modifier Subdivision Surface Weight Paint Particles Ivy Gen Plugin Force Fields Volumetrics Lighting Volumetric Shadows UV mapping Motion Blur Bloom Photoshop (Linear Light) After Effects (Classic Color Burn) 
Komixový štýl cez Workbench
Workbench + EEVEE a Linear light efekt v Photoshope
Naspäť do menu