Večerný romantický valentín pri západe slnka
Valentínske nafukovacie balóny

Valentín pod korunami stromu

„Miláčik, doniesol som ti hélium”Modifikácia predchádzajúceho nočného artu s názvom Večerníček. Rozdiel je v nasvietení scény. Jedna má denné svetlo (použitý je aj Ambient occlusion) a druhá má nízko položené slnko s teplým oranžovým nádychom. Rendrovanie trvalo podstatne dlhšiu dobu ako pri nočnej verzii aj napriek tomu, že má oveľa menej zdrojov svetla. Finálny obrázok je vo veľkosti 12000x7500px. Obloha, mäkké svetlá a olejomaľba je vytvorená dodatočne v grafickom programe Adobe Photoshop.
Vyrenderovaná lúka a s olejomaľbouNafukovacie balóny v tvare srdca
12/2017 Blender 2.79 Cycles Render Engine GPU Rendering CUDA Ambient occlusion Subdivision Surface Particles Cycles Hair Particle edit Displace modifier Weight Paint Vertex Groups Ivy Gen Plugin Bone Armature Force Fields - Magnetic Force Fields - Force Force Fields - Boid Compositing Motion Blur Adobe Photoshop Oil paint 
Pôvodná nočná verzia s názvom Večerníček
Večerný romantický valentín pri západe slnka
Naspäť do menu