Rozprávkový mesiac so žralokom
Volume scatter

Nočný lov

Návod ako uloviť nočného žralokaJednoduchá 3D scéna s rybárom na mesiaci a žralokom loviacim žiarivú žltú hviezdu. Všetky objekty majú nízky počet polygónov a neobsahujú textúry aby scéna dostala plastelínový efekt. Render na ľavej strane obsahuje dramatickejšie nasvietenie scény, Volume scatter a menšiu hĺbku ostrosti (DOF). Scéna sa vyrenderovala v priebehu dvoch hodín v rozlíšení 9600x5400px a 484 samplov.
Low-poly objektyOsvetlenie hviezdy cez Emission
11/2016 Blender 2.78 Subdivision surface Ocean modifier Displace modifier Mirror modifier Metaball Particles Displace modifier Volume scatter Defocus 
Naspäť do menu